Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

0 reviews Orders (0)
฿4,890.00
Brands Microsoft
Product Code: 6412003
Availability: In Stock

OverView

ความต้องการตัวประมวลผลที่ต้องใช้ ตัวประมวลผล 1 GHz ขึ้นไปหน่วยความจำที่ต้องใช้ RAM 1 กิกะไบต์ สำหรับ 32 บิต); 2 กิกะไบต์ สำหรับ 64 บิตเนื้อที...

Product Description

ความต้องการ

ตัวประมวลผลที่ต้องใช้ ตัวประมวลผล 1 GHz ขึ้นไป

หน่วยความจำที่ต้องใช้ RAM 1 กิกะไบต์ สำหรับ 32 บิต); 2 กิกะไบต์ สำหรับ 64 บิต

เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องใช้ เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ 20 กิกะไบต์

การ์ดแสดงผลที่ต้องใช้ ความละเอียดหน้าจอ 800 x 600 จุดขึ้นไป ตัวประมวลผลกราฟิก DirectX® 9 ที่มีไดรเวอร์ WDDM

การเชื่อมต่อที่ต้องใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม)

ความต้องการอื่น ๆ ของระบบ คุณสมบัติบางประการอาจต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft การดูดีวีดีต้องใช้ซอฟต์แวร์การเล่นแยกต่างหาก

ความต้องการของระบบเพิ่มเติม

คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีมา รวมทั้งที่ microsoft.com/useterms

ต้องมีการเปิดใช้งาน • สิทธิ์อนุญาตใช้เครื่องเดียว • 32 & 64 บิต ใน USB 3.0 ที่มีรวมไว้

Windows 10 Pro สำหรับผู้ใช้งานใน ออฟฟิต สำนักงาน หรือ ใช้ทั่วๆ ไป

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha